Uslovi
 
 1. Morate imati 18 godina ili vise. 
 2. Svjesni ste da je sadrzaj stranice samo za odrasle i to vam ne smeta.
 3. Kada pocinjete sa koristenjem usluga, potvrdujete da poznajete opste uslove, 
   slazete se s njima i da cete ih slijediti.
 4. Ako ne znate uslove, to Vas ne oslobada od toga da ih slijedite.
 5. Mi nismo odgovorni za:  
 5.1. Informacije koje su objavili korisnici stranice
 5.2. Bilo kakav gubitak povezan sa koristenjem usluge
 5.3. Greske ili neispunjenu uslugu od strane SMS-operatora.
 6. Bez prethodnog obavjestenja imamo pravo da: 
 6.1. Promjenimo stranicu ukoliko je to potrebno.
 6.2. Promjenimo opste uslove ukoliko je to potrebno.
 6.3. Promjenimo cijene i period dostupnosti usluga.
 7. Uslovi usluge jesu: 
 7.1 Da bi usluga bila odobrena, morate poslati 2 SMS poruke
 7.2 Cijena jednog SMS-a  30 krona 
 7.3.Pervim SMS-om potvrdujete da imate 18 godina ili vise.
 7.4. Nakon drugim SMS-a poslacemo vam pristupni kod za uslugu.
 
 Full price: 60 krona
Support Email: support@beronata.com
Beronata Services LTD 
Themistokli Dervi 6, 1066, Nicosia, Cyprus